Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

imprimer

Agenda van Conferentie-debatten en Ronde tafels 2021 - 2022

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2021 : CONFERENTIE-DEBAT VAN 9U30 TOT 11U : Ontmoeting met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) en de Gewestelijke Directeurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2021 DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2021: CONFERENTIE-DEBAT VAN 13U30 TOT 16U : Ontmoeting met de FOD FINANCIËN en de Gewestelijke Directeurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DONDERDAG 28 OKTOBER 2021 : CONFERENTIE-DEBAT VAN 13U30 TOT 16U : Ontmoeting met PARKING.BRUSSELS.

DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021 : RONDE TAFEL VAN 9U TOT 13U :
Uitwisseling van GOEDE PRAKTIJKEN om een afbetalingsplan te onderhandelen

DONDERDAG 20 JANUARI 2022 : CONFERENTIE-DEBAT VAN 13U30 TOT 16U : Presentatie van de JURIDISCHE ACTUALITEITEN van 2021.

DONDERDAG 20 FEBRUARI 2022 : CONFERENTIE-DEBAT VAN 13U30 TOT 16U : Ontmoeting met de invorderingsdienst van BRUSSEL FISCALITEIT

DONDERDAG 24 MAART 2022: CONFERENTIE-DEBAT VAN 13U30 TOT 16U : Ontmoeting met het CEBUD en presentatie van de minimale budgetreferenties

DONDERDAG 21 APRIL 2022 : RONDE TAFEL VAN 9U TOT 13U : Ontmoeting met de geschillendiensten van BRUSSELSE ZIEKENHUIZEN

DONDERDAG 19 MEI 2022 : VAN 9U TOT 16U: Grote WERK- EN STUDIEDAG van de Brusselse schuldbemiddelaars

DONDERDAG 23 JUNI 2022 : RONDE TAFEL VAN 9U TOT 13U : Over de PREVENTIE van schuldoverlast

De conferentie-debatten en Ronde tafels zullen in het Frans gegeven worden.

Contactpersoon:

Simon VAN DER BRUGGEN
s.vanderbruggen@steunpuntschuldbemiddeling.be
Jubelfeestlaan 153-155 te 1080 Brussel
T.02/217.88.05 - F. 02/217.88.07
info@steunpuntschuldbemiddeling.bewww.steunpuntschuldbemiddeling.be

Programma conferentie debatten_en ronde tafels 2021-2022
Datum
 • 30 september 2021
 • 28 oktober 2021
 • 25 november 2021
 • 20 januari 2022
 • 24 februari 2022
 • 24 maart 2022
 • 21 april 2022
 • 19 mei 2022
 • 23 juni 2022
Dienstregeling

Zie programma.

Maximum aantal deelnemers
0
Prijs

Zie programma.

Trainers

Zie programma.

Locatie

Zie programma.

Inschrijving

Naast deze brief, zullen we u elke maand een uitnodiging per mail toesturen om de datum, de plaats en het onderwerp te bevestigen evenals de naam van de sprekers die aan het debat zullen deelnemen. Aan deze uitnodiging zal altijd een inschrijvingsformulier toegevoegd zijn.

Zowel voor de conferentie-debatten als voor de ronde tafels is de deelname gratis maar de inschrijving verplicht.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief