Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

imprimer

Agenda van Conferentie-debatten en Ronde tafels 2019 - 2020

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 : CONFERENTIE-DEBAT VAN 13U30 TOT 16U :
Ontmoeting met de geschillendienst van VIVAQUA.

DONDERDAG 22 OKTOBER 2020 : CONFERENTIE-DEBAT VAN 13U30 TOT 16U :
Ontmoeting met de dienst Inning en Invordering van de FOD FINANCIËN.

DONDERDAG 26 NOVEMBER 2020 : CONFERENTIE-DEBAT VAN 13U30 TOT 16U :
Ontmoeting met de sectie “Ondernemingen in moeilijkheden” van de ONDERNEMINGSRECHTBANK.

DONDERDAG 28 JANUARI 2021 : CONFERENTIE-DEBAT VAN 13U30 TOT 16U :
Presentatie van de JURIDISCHE ACTUALITEITEN van 2020.

DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021 : CONFERENTIE-DEBAT VAN 13U30 TOT 16U :
Ontmoeting met de OMBUDSMAN VAN DE GERECHTSDEURWAARDERS.

DONDERDAG 25 MAART 2021: RONDE TAFEL VAN 9U TOT 13U :
Ontmoeting met sectie “Schuldoverlast” van de Brusselse JURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTAND.

DONDERDAG 29 APRIL 2021 : RONDE TAFEL VAN 9U TOT 13U :
Ontmoeting met geschillendiensten van BRUSSELSE ZIEKENHUIZEN

DONDERDAG 27 MEI 2021 : VAN 9U TOT 16U:
Grote WERK- EN STUDIEDAG van de Brusselse schuldbemiddelaars

DONDERDAG 24 JUNI 2021 : RONDE TAFEL VAN 9U TOT 13U :
Over de PREVENTIE van schuldoverlast

De conferentie-debatten en Ronde tafels zullen in het Frans gegeven worden.

Contactpersoon:

Simon van der Bruggen
s.vanderbruggen@mediationdedettes.be
Jubelfeestlaan 153-155 1080 Brussel
T.02/217.88.05 - F. 02/217.88.07
info@steunpuntschuldbemiddeling.bewww.steunpuntschuldbemiddeling.be

Programma conferentie debatten_en ronde tafels 2020-2021
Datum
 • 24 september 2020
 • 22 oktober 2020
 • 26 november 2020
 • 28 januari 2021
 • 25 februari 2021
 • 25 maart 2021
 • 29 april 2021
 • 27 mei 2021
 • 24 juni 2021
Dienstregeling
Zonder antwoord
Maximum aantal deelnemers
0
Prijs

gratis

Trainers
Zonder antwoord
Locatie
Zonder antwoord
Inschrijving

Naast deze brief, zullen we u elke maand een uitnodiging per mail toesturen om de datum, de plaats en het onderwerp te bevestigen evenals de naam van de sprekers die aan het debat zullen deelnemen. Aan deze uitnodiging zal altijd een inschrijvingsformulier toegevoegd zijn.

Zowel voor de conferentie-debatten als voor de ronde tafels is de deelname gratis maar de inschrijving verplicht.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief