Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws van de sector schuldbemiddeling in Brussel en elders

VACATURE

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan voor de Afdeling Sociale Actie, dienst Schuldbemiddeling,
EEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (m/v/x)
Opdracht van de dienst :
De dienst schuldbemiddeling maakt deel uit van de afdeling Sociale Actie en helpt iedereen die in de gemeente woont en schulden heeft.
Opdracht van de functie :
De maatschappelijk assistent van de dienst schuldbemiddeling staat in voor personen die schulden hebben: informatie over...


vacature

SCHULDBEMIDDELAAR DIENST SCHULDBEMIDDELING CONTRACT VOOR BEPAALDE TIJD VAN 1 OCKTOBER TOT 31 DECEMBER MET MOGELEIJKHEID TOT VERLENGING. HALF TIJDS
Het OCMW van Vorst werft een schuldbemiddelaar(ster) onder arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
De dienst schuldbemiddeling is een tweedelijnsdienst die tot doel heeft een duurzame oplossing te vinden voor het probleem van overmatige schuldenlast van de schuldenaar in het kader van een algemene ondersteuning die rekening houdt met de...


Verslag: Plan van de sp.a tegen de schuldindustrie

Op donderdag 18 januari 2018 presenteerde de sp.a in Brussel haar voorstellen in de strijd tegen de “schuldindustrie”. Wij waren op de voorstelling uitgenodigd om de problematiek van de schuldoverlast in Brussel toe te lichten. Deze voorstelling van de sp.a kadert in het actieplan van de partij om de strijd aan te binden met de schuldindustrie, zowel op federaal vlak als regionaal in Brussel.
De context
Als organisatie die vaststellingen doet op het terrein, werd het Steunpunt uitgenodigd...


Goed nieuws uit de sector

Bij de behandeling en opvolging van een schuldbemiddelingsdossier kunnen tal van obstakels opduiken, die ontmoedigend kunnen werken. Daarom willen we als Steunpunt Schuldbemiddeling ook eens de “kleine overwinningen” die de sector behaald heeft in de verf zetten. We kunnen ze u niet allemaal meedelen, maar we hopen alvast dat onderstaande informatie u dienstig kan zijn! NMBS/Etterbeek : De NMBS had oren naar de argumenten van onze modelbrief waarin we het bedrag van de kosten betwisten. De...


Veroordeling van een gerechtsdeurwaarder

Sommige dossiers belichten donkere zones in de praktijk van bepaalde gerechtsdeurwaarders. In andere dossiers komen fouten naar boven of worden zelfs praktijken aan het licht gebracht die niet in overeenstemming te brengen zijn met de eerbare uitoefening van het beroep van deurwaarder: onduidelijke afrekeningen, buitensporige kosten, dreigementen, een gebrek aan communicatie, ... Sommige van deze feiten worden regelmatig vastgesteld bij een deel van de deurwaarders, wat de reputatie van...


"Le laboratoire de l’intervention sociale"

Het « forum bruxellois de lutte contre la pauvreté » organiseert de « laboratoire de l’intervention sociale » op 20 oktober 2017.
Meer info hier : http://www.le-forum.org/news/71/7/Rencontres-autour-du-non-recours
Hierbij vindt u de uitnodiging:


Veranderingen in diensten schuldbemiddeling

De DMBSH sluit in december definitief de deuren en de dienst schuldbemiddeling van het OCMW van Molenbeek is verhuisd!
De dienst schuldbemiddeling van de DMBSH zal helaas eind december 2017 definitief de deuren sluiten. Een bijzonder droef nieuws, maar we wensen de schuldbemiddelaars van deze dienst veel succes in hun nieuwe ondernemingen.
De dienst schuldbemiddeling van het OCMW van Molenbeek is deze zomer verhuisd. Hij bevindt zich nu in de Onafhankelijkheidsstraat 56 te 1080 Brussel....


De Dag Zonder Krediet werkt samen met het programma “On n’est pas des pigeons (We zijn geen duiven)”

Het team van het programma "On n’est pas des pigeons" werkt ook in 2017 weer samen met de Dag Zonder Krediet en zal hierover een reportage maken die op vrijdag 24/11/2017 wordt uitgezonden.
De dag zonder krediet, wat is dat? Als gezamenlijk initiatief van het Steunpunt Schuldbemiddeling en Equipes populaires, groepeert het platform DzK vandaag 31 Franstalige en Nederlandstalige verenigingen. Het is de bedoeling om de consumenten bewust te maken van de gevaren van krediet en om aanbevelingen...


Warme oproep van CAW Brussel

De CAW Brussel communiceert de volgende informatie :
Onderzoek naar leefgeld en budgettools voor cliënten in SB/CSR
Het Cebud (Centrum voor Budgetonderzoek en -advies) doet een warme oproep aan cliënten en (advocaat-)schuldbemiddelaars in de sector van de CSR en Schuldbemiddeling. Het Cebud wil enkele toolsuittesten om de effectiviteit en efficiëntie van cliënten en hun bemiddelaars te vergroten. het gaat onder andere over de bepaling van het leefgeld aan de hand van wetenschappelijk...


De collectieve schuldenregeling in 10 vragen! Een nieuwe brochure

In 2015 hebben wij een nieuwe brochure over de collectieve schuldenregeling ontworpen met de hulp van een werkgroep samengesteld uit 3 advocaten en mevrouw Boccart, rechter bij de Arbeidsrechtbank.
De tekst werd herlezen en verbeterd door de vzw Droits Quotidiens, de leden van de stuurgroep en ervaringsdeskundigen van de FOD Maatschappelijke Integratie om zo tot een eenvoudige, duidelijke en verstaanbare tekst te komen, die een antwoord biedt op de vragen van het publiek.
Deze nieuwe...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief