Nieuws van de sector schuldbemiddeling in Brussel en elders

Veroordeling van een gerechtsdeurwaarder

Sommige dossiers belichten donkere zones in de praktijk van bepaalde gerechtsdeurwaarders. In andere dossiers komen fouten naar boven of worden zelfs praktijken aan het licht gebracht die niet in overeenstemming te brengen zijn met de eerbare uitoefening van het beroep van deurwaarder: onduidelijke afrekeningen, buitensporige kosten, dreigementen, een gebrek aan communicatie, ... Sommige van deze feiten worden regelmatig vastgesteld bij een deel van de deurwaarders, wat de reputatie van...


"Le laboratoire de l’intervention sociale"

Het « forum bruxellois de lutte contre la pauvreté » organiseert de « laboratoire de l’intervention sociale » op 20 oktober 2017.
Meer info hier : http://www.le-forum.org/news/71/7/Rencontres-autour-du-non-recours
Hierbij vindt u de uitnodiging:


Veranderingen in diensten schuldbemiddeling

De DMBSH sluit in december definitief de deuren en de dienst schuldbemiddeling van het OCMW van Molenbeek is verhuisd!
De dienst schuldbemiddeling van de DMBSH zal helaas eind december 2017 definitief de deuren sluiten. Een bijzonder droef nieuws, maar we wensen de schuldbemiddelaars van deze dienst veel succes in hun nieuwe ondernemingen.
De dienst schuldbemiddeling van het OCMW van Molenbeek is deze zomer verhuisd. Hij bevindt zich nu in de Onafhankelijkheidsstraat 56 te 1080 Brussel....


De Dag Zonder Krediet werkt samen met het programma “On n’est pas des pigeons (We zijn geen duiven)”

Het team van het programma "On n’est pas des pigeons" werkt ook in 2017 weer samen met de Dag Zonder Krediet en zal hierover een reportage maken die op vrijdag 24/11/2017 wordt uitgezonden.
De dag zonder krediet, wat is dat? Als gezamenlijk initiatief van het Steunpunt Schuldbemiddeling en Equipes populaires, groepeert het platform DzK vandaag 31 Franstalige en Nederlandstalige verenigingen. Het is de bedoeling om de consumenten bewust te maken van de gevaren van krediet en om aanbevelingen...


Warme oproep van CAW Brussel

De CAW Brussel communiceert de volgende informatie :
Onderzoek naar leefgeld en budgettools voor cliënten in SB/CSR
Het Cebud (Centrum voor Budgetonderzoek en -advies) doet een warme oproep aan cliënten en (advocaat-)schuldbemiddelaars in de sector van de CSR en Schuldbemiddeling. Het Cebud wil enkele toolsuittesten om de effectiviteit en efficiëntie van cliënten en hun bemiddelaars te vergroten. het gaat onder andere over de bepaling van het leefgeld aan de hand van wetenschappelijk...


De collectieve schuldenregeling in 10 vragen! Een nieuwe brochure

In 2015 hebben wij een nieuwe brochure over de collectieve schuldenregeling ontworpen met de hulp van een werkgroep samengesteld uit 3 advocaten en mevrouw Boccart, rechter bij de Arbeidsrechtbank.
De tekst werd herlezen en verbeterd door de vzw Droits Quotidiens, de leden van de stuurgroep en ervaringsdeskundigen van de FOD Maatschappelijke Integratie om zo tot een eenvoudige, duidelijke en verstaanbare tekst te komen, die een antwoord biedt op de vragen van het publiek.
Deze nieuwe...


De toegankelijkheid van de diensten schuldbemiddeling

Vervolg op onze reflectiedag van donderdag 17 december 2015 : De toegankelijkheid van de diensten schuldbemiddeling
In december 2015 organiseerden BIZ en het Brussels Steunpunt een reflectiedag rond de toegankelijkheid van onze diensten schuldbemiddeling.
In de krant van februari 2016 gaven wij jullie al een uitgebreide samenvatting van de resultaten van deze dag. Op basis van de bevindingen hebben wij een aantal werkpunten geformuleerd. In bijlage vinden jullie een gedetailleerd...


Vacatuur

Steunpunt-Schuldbemiddeling vzw zoekt een Franstalige of Nederlandstalige jurist (m/v) – contract van onbepaalde duur - voltijds
Taken Als jurist verleen je juridische bijstand aan de Brusselse schuldbemiddelaars (maatschappelijke werkers en juristen):
je beantwoordt hun juridische vragen,
ontwikkelt juridische hulpmiddelen,
maakt juridische opzoekingen,
zal onze website bijwerken en artikels schrijven voor ons newsletter,
enz…
je kan supervisies in groep organiseren evenals...


Uitnodiging: Studiedag ’Omdat je geld telt!’

Graag nodigen wij u op 15 maart 2016 uit op de studiedag ‘Omdat je geld telt!’.
CEBUD en de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More nodigen je graag uit op de studiedag ‘Omdat je geld telt!’.
De resultaten van een onderzoek naar het aanleren en versterken van financiële vaardigheden
in groep worden die dag voorgesteld.
Dit onderzoek resulteerde in een draaiboek voor het opzetten en uitvoeren van een groepswerking rond budgetteringsvaardigheden. Deelnemers krijgen de kans om in de...


Reflectiedag van donderdag 17 december 2015 : De toegankelijkheid van diensten schuldbemiddeling

De reflectiedag die werd georganiseerd in samenwerking met BIZ en het Brussels Steunpunt was een groot succes. Hulpverleners uit de sector waren talrijk aanwezig. De opzet van deze dag was samen nadenken over hoe we mensen beter wegwijs kunnen maken in het hulpverleningsaanbod rond budget en schulden, hoe we beter tegemoet kunnen komen aan hun vragen en hoe we hen beter kunnen onthalen. In het kader hiervan werd ook de samenwerking tussen verschillende diensten onder de loep genomen (...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief